مقاله فارسی بررسی شبکه های حسگر بی سیم

چکیده:

شبکه های حسگر بی سیم نسل جدیدی از شبکه ها هستند که به طور معمول از تعداد زیادی گره ارزان قیمت تشکیل شده اند و ارتباط این گره ها به صورت بی سیم صورت می گیرد. هدف اصلی در این شبکه ها جمع آوری اطلاعاتی در مورد محیط پیرامون حسگرهای شبکه است …

پاسخ دهید