آغاز ثبت نام استخدام پیمانی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی

getimg

به گزارش یار آزمون اولین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور برای استخدام پیمانی در سال ۱۳۹۴ آغاز شد.

 

پاسخ دهید