آغاز ثبت نام استخدام پیمانی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی

به گزارش یار آزمون اولین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور برای استخدام پیمانی در سال ۱۳۹۴ آغاز شد.

 

پاسخ دهید