آموزش نرم افزار Endnote

این جزوه شامل مباحث:

قابليت های نرم افزار ٍEndote

مراحل کار با نرم افزار Endnote

ابزارها و امکانات لازم برای استفاده از نرم افزار End note

آموزش گام به گام :

  • گام اول: ايجاد کتابخانه مجازی
  • گام دوم: ورود اطلاعات( منابع و مآخذ)

۱- ورود منابع و مآخذ به صورت دستی(تايپ اطلاعات)

۲-ورود منابع و مآخذ از طريق جستجو در پايگاهها و بانکهای اطلاعاتی

انتقال مآخذ از پايگاه Science Direct

انتقال مآخذ از پايگاه Scopus

انتقال مآخذ از پايگاه ISI

انتقال مآخذ از پايگاه Ebsco

انتقال مآخذ از پايگاه ASCE

و….

 

پاسخ دهید