جزوه آموزشی بخش دوم ژنتیک پایه و پزشکی

دانلود جزوه آموزشی بخش دوم ژنتیک پایه و پزشکی

مولف:استاد اکبر اکبری

فصل دوم:تعامل بین ژن ها و تغییر در نسبت های آمیزش های مندلی

تعداد صفحات:۸

قالب:pdf

پاسخ دهید