مقاله دلایل افت سرعت کامپیوتر

به طور کلی دلایل افت سرعت کامپیوتر را به دو دسته سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم کرد:

۱-گرمای محیط

۲-میدان مغناطیسی

۳-نصب انبوه نرم افزارها

۴-گردوخاک

۵-فایل های خردشده

۶-پویش خوشه های گمشده

۷-فضای حافظه مجازی

۸-ویروس

تعداد صفحات:۲۶

1 دیدگاه برای ”مقاله دلایل افت سرعت کامپیوتر“

پاسخ دهید