دانلود کتاب فن بیان و سخنرانی ویژه مراسم

دانلود کتاب فن بیان و سخنرانی ویژه مراسم نوشته علی پیشدار در ۸۴ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.

سخنرانی ویژه مراسم معرفی سخنران باید به نحو شایسته ای انجام شود به طوری که در شنوندگان میل به شنیدن سخنان سخنران تحریک شودو بیصبرانه منتظر شنیدن سخنان وی باشند.باید از شایستگیها و سابقه کار درخشان وی صحبت شود به عبارتی معرفی باید ناطق را به شنونده بقبولاند…

پاسخ دهید