دانلود کتاب تئوري و روشهای محاسبه دینامیک سازه تالیف ماریو پاز

دانلود کتاب تئوري و روشهای محاسبه دینامیک سازه تالیف ماریو پاز

علم دینامیک سازه نسبتا جوان است و عمدتا در این قرن شکل گرفته است.در اوایل قرن بیستم علم دینامیک بیشتر متوجه تاثیر دستگاههای دینامیکی و ضربه ای بر ساختمان ها بود لیکن بزودی دریافتند که بیشترین کاربرد آن در مطالعه رفتار ارتعاشی ساختمانها در زلزله است.

پاسخ دهید