دانلود کتاب مبانی فیزیک ( جلد دوم : الکتریسیته و مغناطیس )

دانلود کتاب مبانی فیزیک ( جلد دوم : الکتریسیته و مغناطیس )

تالیف : دیوید هالیدی ، رابرت رزنیک، جرل واکر،

این فایل شامل کتاب مبانی فیزیک ( جلد دوم : الکتریسیته و مغناطیس ) می باشد که در ۴۴۱ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.

پاسخ دهید