مقاله اموزش تایپ ده انگشتی

همانطور که می دانید تایپ  ده انگشتی مهارتی است که به شما امکان می دهد تا بدون تگاه کردن به صفحه کلید با سرعتی بیش از ۵ برابر

افراد عادی تایپ نمایید.

مدت اموزش تایپ به طور حرفه ای در اموزشگاهها ی فنی و حرفه ای ۴ ماه است اما برای کسانی که واقعا انگیزه و پشتکار داشته باشد یک

جلسه هم کافی است. بعد از انکه تمرین مکرر و مرتب داشته باشند در واقع تا حد تایپیست های حرفه ای اموزش دیده ظاهر خواهند شد.

تعدادصفحات:۵

پاسخ دهید