مقاله بیان و طراحی مدرسه راهنمایی ۶ کلاسه با رویکرد معماری پایدار

موضوع مقاله: ارشد مدرسه راهنمایی ۶ کلاسه با رویکرد معماری پایدار

این فایل شامل مقاله ارشد مدرسه راهنمایی ۶ کلاسه با رویکرد معماری پایدار می باشد که در ۱۴ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.

مقدمه

شناخت بارزه های اصلی تمدن هر ملت برای مردمش، در حقیقت یک نوع خودشناسی و آگاهی از ریشه های هستی و موجودیت هر فرد و شناسنامه ملی آن قوم است. ناگفته پیداست این امر برای ما ایرانیان که وارث فرهنگی بسیار غنی و سرشار بودهایم بایسته و ضروری است. الگوهای تکامل یافته گذشتگان به عنوان اصول و
عناصر اصلی معماری توسط معماران مورد استفاده قرار میگرفته و هر معمار با بهره مندی از دانش و خلاقیت خدادادی و امکانات، محدودیت و نیازهای زمانی میتوانست از آنها استفاده نماید.از جمله مهمترین و با ارزشترین ساختمانهای سنتی که معرف هویت خاص معماری اسلامی کشورمان هستند، مدارس و مراکز علمیه در شهرهای مختل بوده که در طول تاریخ معماری به تدریج به تکاملی قابل تحسین رسیده اند و خوشبختانه اکثر ا هم مورد استفاده و دارای عملکرد آموزشی میباشند. طراحی معماری عملی سهل و ممتنع است.

پاسخ دهید