سیستم ثبت ، گزارش گیری موجودی های استهلاکی اموال شرکت فاوا با استفاده از متدولوژی SOMA

soma

 

موضوع: سیستم ثبت ، گزارش گیری موجودی های استهلاکی اموال شرکت فاوا با استفاده از متدولوژی SOMA

 

این پکیج شامل فایل ارائه ( پاورپونت + توضیحات) و فایل داکیومنت(مباحث پایه و تحلیل سیستم با استفاده از متدولوژی soma) می باشد.

چکیده

معماری و مدل سازی سرویس گرا گام‌های فرارو برای چگونگی تحقق فرآیندهای حرفه با استفاده از تعریف و توسعه یک راه حل مبتنی بر سرویس فراهم می‌کند.

SOMA پیوند ارتباطی مابین نیازمندی‌های حرفه و راه حل  IT آن ایجاد می‌کند. آن رهنمودهای لازم برای چگونگی استفاده از مدل حرفه و مدل اطلاعات را به مانند ورودی، جهت استنتاج و تعریف یک مدل مبتنی بر سرویس مهیا می‌سازد SOMA مثل یک متدولوژی شکاف مابین SOA و شیء گرائی را پوشش می‌دهد. این متدولوژی فراهم کننده تکنیک‌های مدل سازی، تجزیه- تحلیل، طراحی و فعالیت‌های لازم برای تعریف اصول SOA است.

soma

داکیومنت تعداد صفحات: ۴۶صفحه است در ۳ فصل تنظیم شده است و شامل مطالب  زیر است:

فصل اول

مقدمه

چشم انداز حرکت به سوی راه حل‌های سرویس گرا

ابزار حمایتی Rational برای SOA

SOMA

شناسائی سرویس‌های کاندید و جریان‌ها

مشخصه سازی سرویس‌ها، مؤلفه‌ها و جریان‌ها

عینیت بخشی سرویس‌ها

RUP SOMA- تعریف فراساختار سرویس

فصل دوم

تعریف سیستم کلی

نمودار های UML

کلاس های موجود در سیستم.

نمودار های حالت

نمودار ترتیبی

فصل سوم

تحلیل و طراحی سیستم ثبت، گزارش گیری موجودی های استهلاکی اموال شرکت فاوا

استهلاکات ..

بررسی فرآیند استهلاک

دیاگرام ترتیبی

فاز شناسایی سرویس_مدل سازی سرویس هدف

تحلیل دامنه

تحلیل دامنه-تجزیه‌ی فرآیندها

دیاگرام مورد استفاده

نتیجه گیری

منابع

فایل ارائه پاورپونت: ۴۹ صفحه (کامل حرفه ای) به همراه قایل توضیحات که در آن مشخص می شود چه مواردی باید در ارائه مطرح گردد.

soma

پاسخ دهید