ﺳﻮاﻻت و پاسخنامه درس ﺗﺌﻮری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﮑﻮر ارﺷﺪ ﺳﺮاﺳﺮی

دانلود ﺳﺌﻮاﻻت و پاسخنامه درس ﺗﺌﻮري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﮑﻮر ارﺷﺪ ﺳﺮاﺳﺮي – قسمت اول

تعداد صفحات:۵۱

قالب:pdf

این مجموعه شامل قسمت اول سوالات ارشد مدیریت در سال های ۸۳-۸۴-۸۵ می باشد.

پاسخ دهید