Reading Actual IELTS P3

علاوه بر تست های کتب کمبریج که اولویت اصلی هر داوطلب آزمون آیتلس قرار دارد، مطالعه سایر کتاب های موجود از جمله تست پلاس، تست بیلدر، ترینر ، آفیشیال  و… نیز به داوطلبان توصیه می شوند. واضح است اکثر متقاضیان وقت کافی برای زدن تست های مذکور را ندارند. ازینرو پیشنهاد می شود قبل از آزمون اصلی، حتما مجموعه تست های اخیر تمرین شوند و به صورت کامل تحلیل شوند.

با توجه به امکان تکراری یا مشابه بودن متون در این آزمون ، به شدت مطالعه تست های زیر توصیه می شود.

با توجه به هزینه های بالای آزمون های ماک، فایل های تحلیلی تهیه شده در سایت یار  آزمون جایگزین بسیار مناسبی برای تعیین سطح داوطلب در منزل می باشد.

در فایل  زیر یک متن از سوالات اخیر ریدینگ آیلتس به همراه پاسخ نامه تشریحی و محل جواب ( هایلایت شده) را مشاهده خواهید کرد.

عنوان متن: REFLECTING ON THE MIRROR

تعداد صفحات سوال: ۴

تعداد سوالات  : ۱۳

True/False/ Not Given : ۵

Diagram: ۴ 

Multiple Choice: ۳ 

سایر  تست های ریدینگ رایگان با پاسخنامه تشریحی

متن ۱: Romantic Poets

متن ۲:  Communicating Styles and Conflict

خرید سایرتست های تحلیلی:

تست ۱ (True-False-Not Given: 10/ Multiple Choice: 13/ Matching: 3/ Summary, form completion: 8/ YES-NO-NOT GIVEN:6)

تست ۲ (True-False-Not Given: 6/ Diagram: 4/ Flowchart: 3/ Matching: 5/ Summary, form completion: 11/ Heading:1


 

پاسخ دهید