Reading Actual IELTS P2

 

علاوه بر تست های کتب کمبریج که اولویت اصلی هر داوطلب آزمون آیتلس قرار دارد، مطالعه سایر کتاب های موجود از جمله تست پلاس، تست بیلدر، ترینر ، آفیشیال  و… نیز به داوطلبان توصیه می شوند. واضح است اکثر متقاضیان وقت کافی برای زدن تست های مذکور را ندارند. ازینرو پیشنهاد می شود قبل از آزمون اصلی، حتما مجموعه تست های اخیر تمرین شوند و به صورت کامل تحلیل شوند.

با توجه به امکان تکراری یا مشابه بودن متون در این آزمون ، به شدت مطالعه تست های زیر توصیه می شود.

با توجه به هزینه های بالای آزمون های ماک، فایل های تحلیلی تهیه شده در سایت یار  آزمون جایگزین بسیار مناسبی برای تعیین سطح داوطلب در منزل می باشد.

در فایل  زیر یک متن از سوالات اخیر ریدینگ آیلتس به همراه پاسخ نامه تشریحی و محل جواب ( هایلایت شده) را مشاهده خواهید کرد.

عنوان متن: Communicating Styles and Conflict

تعداد صفحات سوال: ۴

تعداد سوالات  : ۱۳

List of Headings: 8 

True/False/ Not Given : ۶

Title of Passage: 1 


 

سایر  تست های ریدینگ رایگان با پاسخنامه تشریحی

متن ۱: Romantic Poets

متن ۳: REFLECTING ON THE MIRROR

خرید سایرتست های تحلیلی:

تست ۱ (True-False-Not Given: 10/ Multiple Choice: 13/ Matching: 3/ Summary, form completion: 8/ YES-NO-NOT GIVEN:6)

تست ۲ (True-False-Not Given: 6/ Diagram: 4/ Flowchart: 3/ Matching: 5/ Summary, form completion: 11/ Heading:1

پاسخ دهید