دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی رسم فنی تخصصی خرداد ۹۵

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی رسم فنی تخصصی خرداد ۹۵٫۳٫۳

این فایل شامل سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی رسم فنی تخصصی خرداد ۹۵ سال سوم رشته مکانیک خودرو می باشد. که در ۷ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.

پاسخ دهید