اعلام منابع آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی مرداد ۱۳۹۴

به گزارش یار آزمون دفتر مقررات ملی منابع آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی مرداد ۱۳۹۴ را اعلام کرد

مواد آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی مرداد ۱۳۹۴
•قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن – (۱۳۹۰)
• مبحث اول مقررات ملّی ساختمان (تعاریف) – (۱۳۹۲)
•مبحث دوم (نظامات اداری )- (۱۳۸۴)
• مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق)- (۱۳۹۲)
•مسایل اجرایی ساخت در ساختمان‌های متعارف از مرحله پیاده کردن نقشه روی زمین تا مرحله اتمام ساختمان) شامل: اجرای گودبرداری،اجرای فونداسیون، اجرای اسکلت فلزی و بتنی، انواع سقف و بام، عایق‌کاری، اجرای نازک‌کاری، اجرای تأسیسات مکانیکی و برقی، محوطه سازی و…) و شناخت مصالح ساختمانی متداول
•مبحث دوازدهم مقررات ملّی ساختمان ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) – (۱۳۹۲)
•شناخت ماشین‌آلات ساختمانی
•اطلاعات حقوقی در زمینه بیمه، مالیات، قراردادها و قوانین شهرداری‌ها
•مبحث چهارم مقررات ملّی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان) – (۱۳۹۲)
• مبحث پنجم مقررات ملّی ساختمان (مصالح و فراورده‌های ساختمانی) – (۱۳۹۲)
• مبحث هشتم مقررات ملّی ساختمان (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) – (۱۳۹۲)
•مبحث سیزدهم مقررات ملّی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها) – (۱۳۸۲)
•مبحث چهاردهم مقررات ملّی ساختمان (تأسیسات مکانیکی)- (۱۳۹۱)
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی )- (۱۳۹۲)
• مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی )-( ۱۳۹۱)
•مبحث هفدهم مقررات ملّی ساختمان (لوله‌کشی گاز طبیعی) – (۱۳۸۹)* برای موارد ذکر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
• تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.
• تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتابهای راهنمای مقرات ملّی، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
• تذکر۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

پاسخ دهید