مقاله فارسی ارائه یک الگوریتم بهینه مسیریابی مبتنی بر رله با هدف حداقل سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

چکیده:

شبکه های حسگر بی سیم متشکل از تعداد بسیاری حسگر می باشند که معمولا در ناحیه ای دور از دسترس قرار می گیرند. نحوه مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم برای انتقال اطلاعات از حسگرها تا ایستگاه اصلی از اهمیت خاصی برخوردار است. مصرف بهینه انرژی از نیازهای مهم در شبکه های حسگر بی سیم می باشد. در این مقاله یک الگوریتم مسیریابی با تعیین مسیری بهینه از نظر مصرف انرژی برای انتقال اطلاعات از …

پاسخ دهید