مقاله چگونگي مديريت امنيت اطلاعات در محاسبات ابری

این مجموعه شامل :

فایل پی دی اف انگلیسی

فایل پی دی اف فارسی

فایل پاور پوینت فارسی

عنوان: چگونگي مديريت امنيت اطلاعات در محاسبات ابری

چكيده فارسی:

درآغازنسل محاسبات ابری مديریت اطلاعات مهمترين وبحراني ترين مسئله است .به هرحال مديريت موفق امنيت اطلاعات در محاسبات ابری نيازمند عوامل مشخصي است.

هدف اين پژوهش جمع آوري عوامل موفقيت كليدي (KSFs)است كه مديريت امنيت اطلاعات درمحاسبات  ابري را ازطريق مرور نوشته‌ها و طراحی يك پرسشنامه تعيين می‌کند . اين ۴جنبه اصلي را شامل می‌شود :

۱٫بعد بيروني         ۲٫بعد دروني        ۳٫بعد فناوری      ۴٫بعد اجرا

براساس اين ابعاد از طريق بررسي و طبقه‌بندی اقدام به استفاده ازFuzzy Analytic Hierarchy Process می‌کنیم كه در این روش به‌کاررفته‌اند.تا بر شکست ظاهري پردازش سلسله‌مراتبي تحليلي عمومي غلبه کند كه در ارتباط غيرشخصي موافقان در مقایسه دو به دو است. اهداف هر جنبه ازعملكردامنيت،سيستم،سازمان‌دهی،تجارت،قانون،منابع انساني، و طرز کار طبقه‌بندی می‌شود.نتايج حاصل ازFAHPشش عامل كليدي اصلي را پیش‌بینی می‌کند احراز هویت ،اجتناب از فاش‌سازی،رمزنگاري،مدل سرویس دهی ،رابط ، مشتری ،امنيت اطلاعات مرسوم وامنيت در محاسبات  ابري بر عاملان بازار را تاكيد می‌کند.

 

Title:  How to Manage Information Security in Cloud Computing

 Abstract— The debut of the Cloud Computing generation has
made information security managing a most significant and
critical issue. However, the successful management of
information security in cloud computing requires certain factors.
This study aims to collect Key Success Factors (KSFs) that
determine the management information security in cloud
computing through literature review and design of a
questionnaire survey. This comprises four major aspects: (1)
External dimension, (2) Internal dimension, (3) Technology
dimension, and (4) Execution dimension. Based on these, we
proceed with categorization and analysis using Fuzzy Analytic
Hierarchy Process (Fuzzy AHP or FAHP), which we applied in
this study to overcome the seeming failure of general Analytical
Hierarchy Process (AHP) in dealing with respondents’
impersonal differences in paired comparison. The objectives
under each aspect ranked in order from security function,
system, organization, operation, market, legislation, human
resource, to mechanism. The results sifted from the FAHP
approach suggest six top key success factors: “Authentication”,
“Disclosure Preventing”, “Encryption”, “Service Model”,
“Interface”, and “Customer”. Different to conventional
information security, security in cloud computing emphasizes
more market-oriented factors.

 

پاسخ دهید