دانلود مقالات کدینگ شبکه

ذاری شبکه روش جدیدی برای ارسال داده در شبکه های مخابراتی است، که از سال ٢٠٠٠ میلادی مورد توجه قرارگرفته است.
در این روش، بر خلاف روش های سنتی مسیریابی و انتقال داده، گره های میانی شبکه قابلیت اعمال برخی پردازش ها بر روی بسته های اطلاعاتی دریافتی شان را دارند.
در روش های سنتی هر گره میانی تنها بر اساس آدرس مقصد و اطلاعات موجود در جداول مسیریابی بسته اطلاعاتی را بر روی یکی از یال های خروجی خود، که در مسیر گره مقصد قرار دارد، کپی می کند، در حالی که در روش کدگذاری شبکه هر گره میانی به هر یک از یال های خروجی اش یک تابع معین اختصاص می دهد که در آن تعداد آرگومان های ورودی برابر با تعداد سمبل های دریافتی آن گره است، به طوریکه مقدار خروجی تابع بر روی یال خروجی نظیر آن تابع قرار میگیرد و ارسال می شود.

 

پاسخ دهید