نمونه سوالات ورودی دوره بازاریاب فروشگاه مجازی، فنی حرفه ای

دانلود نمونه سوالات ورودی دوره بازاریاب فروشگاه مجازی، فنی حرفه ای

۱-کدام گزینه جزء اصول ۴گانه کسب و کار نیست؟

۱-داشتن نام محصولات مختلف     ۲-داشتن نام بنیانگذاران شرکت ها    ۳-داشتن سرمایه کافی    ۴-داشتن مهارت های لازم

۲-کدام گزینه جزء مهارت های کسب و کار آینده ساز نمی باشد؟

۱-مهارت های مدیریتی در ارتباطات،تصمیم گیری،کار گروهی و سرپرستی

۲-دانش زبان خارجی به خصوص زبان انگلیسی

۳-مهارت های بازاریابی و کامپیوتری

۴-تسلط به زبان های برنامه نویسی

……

 

پاسخ دهید