مقاله بهداشت مادر و کودک

مهم ترین علل مرگ ومیر نوزادان:نارس بودن

صدمات وارده به سر جنین

ناهنجاریهای مادرزادی

ناهنجاریهای جفت

علل اصلی تلفات جنینی در ماههای اول حاملگی:

غیر طبیعی بودن تخمک

غیر طبیعی بودن مخاط زهدان

اختلالات در هورمونهای داخلی

پاسخ دهید