جزوه آموزش کامل مهارت هفت گانه ICDL ( مهارت اول )

دانلود جزوه آموزش کامل مهارت هفت گانه ICDL  ( مهارت اول )

این فایل شامل جزوه آموزش ( بخش اول : مفاهیم عمومی ) مهارت هفت گانه ICDL می باشد که در ۵۱ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.

پاسخ دهید