جزوه آموزش کامل مهارت هفت گانه ICDL ( مهارت سوم )

جزوه آموزش کامل مهارت هفت گانه ICDL ( مهارت سوم )

این فایل شامل بخش سوم مهارت هفت گانه ICDL ( مهارت سوم : واژه پردازی ) می باشد که در ۳۶ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.

پاسخ دهید