جزوه آموزش کامل مهارت هفت گانه ICDL ( مهارت ششم )

جزوه آموزش کامل مهارت هفت گانه ICDL ( مهارت ششم )

این فایل شامل بخش ششم مهارت هفت گانه ICDL ( مهارت ششم : عرضه مطلب ) می باشد که در ۳۰ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.

پاسخ دهید