جزوه آموزش کامل مهارت هفت گانه ICDL ( مهارت دوم )

این فایل شامل مهارت اول جزوه آموزش کامل مهارت هفت گانه ICDL ( مهارت دوم : استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها ) می باشد که در ۴۱ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.

پاسخ دهید