جزوه آموزش کامل مهارت هفت گانه ICDL ( مهارت چهارم )

جزوه آموزش کامل مهارت هفت گانه ICDL ( مهارت چهارم )

این فایل شامل بخش چهارم مهارت هفت گانه ICDL ( مهارت چهارم : صفحات گسترده ) می باشد که در ۲۸ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.

پاسخ دهید