جزوه آموزش کامل مهارت هفت گانه ICDL ( مهارت پنجم )

جزوه آموزش کامل مهارت هفت گانه ICDL ( مهارت پنجم )

این فایل شامل بخش پنجم مهارت هفت گانه ICDL ( مهارت پنجم : پایگاه داده ) می باشد که در ۳۰ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.

پاسخ دهید