جزوه کامل انتگرال گیری و روش های آن ( انتگرال نامعین )

جزوه کامل انتگرال گیری و روش های آن ( انتگرال نامعین )

این مجموعه شامل جزوه کامل انتگرال گیری و روش های آن جلد اول:انتگرال نامعین می باشد.

تعداد صفحات : ۱۱۰

نویسنده : حسین ایزن

 

پاسخ دهید