دانلود کتاب مهندسی مطالعه

70829_535

این مجموعه شامل کتاب مهندسی مطالعه ، ﻃﺮاح و اﯾﺪه ﭘﺮداز : ﻣﻬﻨﺪس ﻫﺎدي ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ ، در ۵۲ صفحه pdf قابل مشاهده می باشد.

 

پاسخ دهید