کتاب آموزش سیستم عامل ویندوز هفت و لینوکس

ubuntu-15-04-vivid-vervet-surumu-cikti 1

دانلود کتاب آموزش سیستم عامل ویندوز هفت و لینوکس

این فایل شامل کتاب آموزش سیستم عامل ویندوز هفت و لینوکس می باشد که در ۲۶۵ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.

پاسخ دهید