مقاله مکان پویای BS های متحرک در WSN با استفاده از الگوریتم جست و جوی هارمونی مبتنی برخوشه

ترجمه مقاله “نقل مکان پویای BS های متحرک در WSN با استفاده از الگوریتم جست و جوی هارمونی مبتنی برخوشه”   در فایل زیر موجود می باشد. این ترجمه به صورت مفهومی می باشد. ممکن است قسمت هایی از مقاله اصلی به صورت لغت به لغت ترجمه نشده باشد.

چکیده مقاله:

In wireless sensor networks (WSNs), the location of the base station (BS) relative to sensor nodes is an important consideration in conserving network lifetime. High energy consump- tion mainly occurs during data communication between sensor nodes and the BS, in both single and multi-hop infrastructures. A WSN design with dynamic BS relocation is there- fore desirable as this may prolong the network operational lifetime. However, positioning the BS next to each sensor node may cause data gathering latency. The reorganization of sensor nodes into clusters and the choice of a delegate node from each cluster, known as a cluster head (CH), as a ‘communicator’ between each cluster and the moving BS appears to avoid this latency problem and enhance the energy utilization in WSNs. In this paper, we propose an energy-efficient network model that dynamically relocates a mobile BS within a cluster-based network infrastructure using a harmony search algorithm. First, this model allocates sensor nodes into an optimal number of clusters in which each sensor node be- longs to the most appropriate cluster. Following this, the optimal CHs are chosen from the other clusters’ sensors in order to evenly distribute the role of the CHs among the sen- sors. This infrastructure changes dynamically based on the number of alive nodes, so that load balancing is achieved among sensor nodes. Subsequently, the optimal location of the moving BS is determined between the CHs and the BS, in order to reduce the distances for communication. Finally, sensing and data transmission takes place from each sensor node to their respective CH, and CHs in turn aggregate and send this sensed data to the BS. Sim- ulation results show very high levels of improvements in network lifetime, data delivery and energy consumption compared to static and random mobile BS network models.

بخش کوچکی از ترجمه مقاله به صورت زیر است.

در شبکه حسگر بخش عمده ای از انرژی در موارد زیر مصرف می شود:
-سنجش میدان ،
-ارتباط و انتقالات نودهای حسگر به یک مکان کانونی( BS )
از آن جایی که انرژی زیادی هنگام اتصال داده بین نودهای حسگر و BS در هر دو زیرساخت تک و چند پرشه وجود دارد، محل قرارگیری BS ها نسبت به نودهای حسگر اهمیت ویژه ای دارد و مصرف انرژی به شدت تحت تاثیر مکان نود و فاصله و نزدیکی آن تا BS می باشد.

خرید مقاله انگلیسی از لینک زیر:

خرید ترجمه فارسی مقاله از لینک زیر:

پاسخ دهید