دانلود جزوه آموزش تصویری جی کوئری

معرفی
jQuery یکی از کتابخانه ها یا framework های پرطرفدار JavaScript است .
jQuery به معنای واقعی، برنامه نویسی JavaScript را آسان کرده است .
یادگیری jQuery ، آسان است و از آموزش آن لذت خواهید برد .
در هر فصل برای آموزش بهتر مطالب از مثال های فراوانی استفاده شده است….

 

پاسخ دهید