دانلود تحقیق دستگاه عصبی مغز

دانلود تحقیق دستگاه عصبی مغز این تحقیق به صورت pdf می باشد که در اینجا قسمتی از آن را قرار داده ایم 

مغز: شامل مخ، و مخچه و ساقه ی مغز است.

مخ: بزرگترین بخش مغز و توانایی یادگیری، حافظه، ادراک و عملکرد هوشمندانه را دارد. قشر مخ (کرتکس) لایه ای است با برآمدگی ها و شیار های بسیار که خاکستری رنگ(جسم سلولی نورون ها) است و پردازش اطلاعات حسی مانند درد و …را انجام میدهد و این چین خوردگی همانند سایر چین خوردگی های بدن(در دستگاه گوارش) به  منظور افزایش سطح صورت گرفته و این چین خوردگی در انسان بیشترین مقدار خود را داراست و در وال ها و سایر پریمات ها هم وجود دارد.

جسم پینه ای به دسته ای از تار های عصبی گفته می شوند که دو نیمکره مغز از این طریق به هم مرتبط می شوند. نکته ای که وجود دارد این است که نیمکره ی چپ مخ معمول اطلاعات حسی را از سمت راست بدن و نیمکره ی سمت راست مخ اطلاعات حسی را از سمت چپ بدن دریافت میکنند و این در حالی است که هر کدام از نیمکره ها کار مخصوص به خود را نیز انجام می دهند.

مخچه: مخچه در پشت ساقه ی مغز قرار دارد و جسم کرمینه دو نیم کره ی آنرا به هم متصل می کند(به منظور اشتباه نکردن کرمینه و جسم پینه ای که کدام مربوط است به مخ و کدام به مخچه با توجه به کوچک بودن مخچه می توانیم بین مخچه و کرم از نظر کوچکی! رابطه بر قرار کنیم !!!!) . مخچه مرکز یادگیری و هماهنگی حرکات لازم برای تنظیم حالت بدن و تعادل است که اطلاعات خود را از ماهیچه ها، مفصل ها، پوست و چشم ها و گوش ها در یافت میکند. علائم آسیب به مخچه: فرد هنگام راه رفتن تلو تلو می خورد و اعمال خود را به طور غیر ماهرانه انجام می هد و نمی تواند یک خط مستقیم رسم کندو …

 

پاسخ دهید