دانلود سوالات آزمون آزمایشی مرحله اول کارشناسی ارشد زیست شناسی موسسه ماهان

دوستان رشته زیست شناسی میتوانند آزمون مرحله اول کنکور آزمایشی مرحله اول کنکور آزمایشی ماهان در سال ۹۳ رو دانلود کنند

آزمون آزمايشي اينترنتي دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته

مجموعه زيست شناسي
مرحله اول

مواد امتحاني  تعداد سؤال
زبان عمومي و تخصصي ۳۰
زيست شناسي (تنه مشترك) ۵۰
ژنتيك ۲۵
بيوشيمي ۲۵
سلولي و مولكولي ۲۵
ميكروبيولوژي ۲۵
مجموعه ويروس شناسي، قارچشناسي و ايمنيشناسي ۲۵
بيوفيزيك ۲۵

پاسخ نامه  آزمون مرحله یک رو هم میتوانید از اینجا دانلود کنید

پاسخ دهید