دانلود سوالات آزمون آزمایشی مرحله اول کارشناسی ارشد زیست شناسی موسسه ماهان

Zist-Shenasi

دوستان رشته زیست شناسی میتوانند آزمون مرحله اول کنکور آزمایشی مرحله اول کنکور آزمایشی ماهان در سال ۹۳ رو دانلود کنند

آزمون آزمايشي اينترنتي دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته

مجموعه زيست شناسي
مرحله اول

مواد امتحاني  تعداد سؤال
زبان عمومي و تخصصي ۳۰
زيست شناسي (تنه مشترك) ۵۰
ژنتيك ۲۵
بيوشيمي ۲۵
سلولي و مولكولي ۲۵
ميكروبيولوژي ۲۵
مجموعه ويروس شناسي، قارچشناسي و ايمنيشناسي ۲۵
بيوفيزيك ۲۵

پاسخ نامه  آزمون مرحله یک رو هم میتوانید از اینجا دانلود کنید

پاسخ دهید