دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی حسابداری صنعتی خرداد ۹۵

hesabdari3_sanati

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی حسابداری صنعتی خرداد ۹۵٫۳٫۱۰

این فایل شامل سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی حسابداری صنعتی خرداد ۹۵ سال سوم رشته حسابداری می باشد. که در ۷ صفحه pdf  قابل دریافت می باشد.

پاسخ دهید