دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی اجزاء ماشین خرداد ۹۵

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی اجزاء ماشین خرداد ۹۵٫۳٫۵

این فایل شامل سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی اجزاء ماشین خرداد ۹۵ سال سوم رشته های  مکانیک خودرو،صنایع فلزی،ساخت و تولید می باشد. که در ۴ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.

پاسخ دهید