دانلود تحقیق ورزش و تاثیر آن بر روح و روان

ورزش و شادابي

با توجه به اين که زنان نيمي از جامعه بشري را تشکيل ميدهند از جهات مختلف داراي اهميت بوده و در برنامه ريزيهاي گوناگون جامعه بايد در نظر گرفته شوند .يکي از اموري که براي زنان مطرح است ورزش ميباشد، امروزه زنان زيادي در جهان به ورزشهاي مختلف اشتغال دارند. همان طور که ميدانيم زندگي فعاليت است و مبناي به اصطلاح مواد دروني موجودات زنده نيز فعاليت است. صاحبنظران امروزه بر اين عقيده اند که تمرينهاي حرکتي و ورزشي براي اکثريت مردم اعم از زن و مرد داراي ارزش بسيار است .دختران و زنان در سنين مختلف به حرکات مختلف ورزشي نياز دارند هر چند در بعضي از کارهاي خانه تا حدودي اين فعاليتهاي بدني تامين مي شود.

اثرات تربيت بدني و ورزش بر زنان يکي از مزاياي عمده تمرينهاي ورزشي براي زنان بهبود کارايي عملکرد سيستم ارگانيک بدن است. شخصي که از لحاظ بدني تربيت يافته است در مقايسه با فردي که فعاليتها و تمرينات ورزشي نداشته روزانه انرژي کمتري مصرف ميکند و فشار کمتري بر بدن خويش وارد مي سازد .
اثر کلي ديگر تمرينهاي منظم کمک به رشد و تکامل اجزاي مختلف بدن است.
تمرينات منظم براي زنان سبب بهبود تنفس، سيستم هاضمه، سيستم تخليه بدن و بهبود ماهيچهها و قوي تر شدن آنها مي شود.ورزش به زنان و دختران اجازه مي دهد خود را از عواطف انباشته شده در درون رها سازنند، و ورزش همچنين افزايش قدرت تحمل مشکلات در زندگي و بهتر روبرو شدن را به آنها مي دهد….

پاسخ دهید