دانلود تحقیق مثبت اندیشی و تاثیر آن در زندگی شخصی و کاری

مثبت اندیشی و تاثیر آن در زندگی شخصی و کاری

قسمت اعظم استرس و بدبختی زندگی آدم ها به خاطر منفی نگري و منفی بافی است.همیشه جنگی سهمگین بین تفکرات مثبت و منفی وجود داشته است، و اکثر اوقات این نیروهاي منفی هستند که حکمفرما میشوند. گاهی اوقات وقتی به خودمان می آییم میبینیم که نتوانسته ایم جلوي این نیروها و تفکرات منفی را بگیریم و آنها موفق شده اند همه ي زندگی ما را اسیر خود سازند. عقل سلیم حکم میکند که تفکر مثبت و مثبت اندیشی تاثیر بسیار خوبی بر همه ي ما دارد. من خودم به شخصه خیلی سعی می کنم تا مثبت نگري را در زندگی خود الگو سازم، اما گاه گداري تفکرات منفی به سراغم می آیند، و باید اعتراف کنم که طبیعت انسان، تفکرات منفی را خیلی زودتر و راحت تر از تفکرات مثبت جذب می کند. به نظر من بهترین زمان براي مرور تفکرات و اندیشه هاي مثبت در ذهن، قبل از خواب و در رختخواب است. در این زمان می توانید خیلی خوب با ضمیر ناخودآگاه خود ارتباط برقرار کنید….

پاسخ دهید