دانلود تحقیق زمین و میدان مغناطیسی آن

میدان مغناطیسی زمین

اشاره : آیا تا به حال فكر كرده‌اید كه یك قطب نما چگونه قطب شمال را تشخیص می‌دهد؟ مطمئنا هدایت كننده‌ای وجود دارد كه بی شك میدان مغناطیسی زمین است. اما اینكه منشا و عوامل موثر این میدان چیست؟ یا لزوم آن چه می‌تواند باشد؟ سؤالاتی است كه ذهن بشر را به خود مشغول می‌دارد. اینكه با مشاهده پرندگان مهاجر كه با پیمودن صدها كیلومتر راه بدون هیچ خطا و اشتباهی به مقصد خویش می‌رسند، آیا شما را به داشتن رموز نهفته در عالم هستی فرا نمی‌خواند؟ مطمئنا دانستن موضوع به زیبایی آن خواهد افزود….

پاسخ دهید