دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی مبانی مخابرات و رادیو خرداد ۹۵

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی مبانی مخابرات و رادیو خرداد ۹۵٫۳٫۵

این فایل شامل سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی مبانی مخابرات و رادیو خرداد ۹۵ سال سوم رشته الکترونیک می باشد. که در ۶ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.

پاسخ دهید