دانلود پاورپینت اطلاعات پایه سلول شناسی

دوستان عزیز رشته زیست شناسی اين پورپوينت اماده شده يك سري اطلاعات پايه در ارتباط با سلول به شما ارائه ميدهد.

و براي اغاز سلول شناسي مناسبه تا حدي

صفحه اول :

تاریخچه ی سلول شناسی

  فلاسفه و طبیعیدانان قدیم بویژه ارسطو در عهد باستان :

  • جانوران و گیاهان ، با همه پیچیدگی که در سازمانشان وجود دارد، تنها از تعداد کمی از اجزایی که در هر یک از آنها تکرار شده ، ساخته شده اند.
  • با اختراع عدسی های بزرگ در سال۱۶۶۵:
  • رابرت هوک: برشهای چوب پنبه های ساختمان سلولی را

 کشف کرد.

آنتون لون هوک: با میکروسکوپ ساده خود موجودات

 تک سلولی رادراب راکد مشاهده کرد.

پاسخ دهید