دانلود تحقیق علم نانو

نیمه ی پنهان نانو

علم در دست بشر همانند یک سکه است که دو رو دارد. یک طرف بخش مفید و طرف دیگر مضرات و بیماریهای آن.

علم در دست بشر همانند یک سکه است که دو رو دارد. یک طرف بخش مفید و طرف دیگر مضرات و بیماری های آن. فنآوری نانو نیز با توسعه روزافزون خود توجه پژوهشگران و صاحب نظران را به خود جلب کرده است ، اما در کنار جلب نظر مردم با خطرات زیست محیطی خود بخشی از دغدغه ها و نگرانی ها را به خود اختصاص داده است. از این رو، پژوهش گران می کوشند که با روش های مدیزیت خطرات نانو بر سلامت افراد یکی از برنامههای پژوهشی در چند سال آینده باشد. اما متاسفانه امروزه شدید ترین انتقاد ها در این عرصه متوجه کسانی می باشد که علاوه بر جنبه ی مثبت این فن آوری خطرات بعدی را نیز در نظر می گیرند. غافل از این که، خطر برای انسان فاجعه به بار نمی آورد. بلکه مدیریت نکردن این خطرات، خود فاجعه آفرین خواهد بود. برای کاهش این نگرانی ها در سطح جامعه باید به دنبال سازوکاری برای کنترل خطرات نانو که در این راستا باید سیاستها و راهکارهایی را به دست آورد تا بر اساس آنها نظارت بر کلیه ی فعالیت های نانو میسر باشد.

هر فن آوری قدرتمندی همان قدر که فواید و محاسن به ارمغان می آورد می تواند مضر هم باشد. فعالان عرصه نانو از بدو مطرح شدن آن به خطرات و نگرانی هایی که ممکن است توسط این فن آوری ایجاد شود توجه داشته و در پی بررسی و رسیدگی به آنها بوده اند.

پاسخ دهید