دانلود سوالات آزمون اعزام به خارج فرهنگیان رشته مـدیـریت مجتـمع آموزشی ۹۱

معلمان و فرهنگیان عزیز متقاضی آزمون اعزام به خارج فرهگیان رشته مدیریت مجتمع های آموزشی میتوانند دفترچه سوالات عمومی آزمون اعزام به خارج سوال ۱۳۹۱ را از لینک زیر دانلود کنند

پاسخ دهید