دانلود جزوه مونتاژ مکانیکی دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

دوستان عزیز جزوه درس مونتاژ مکانیکی دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان  با تدریس استاد فرشاد تویسرکانی را از لینک زیر دانلود کنید

فهرست مطالب این جزوه:

مقدمه

طراحی محصول

روشهای اتصال

ذخیره سازی و انتقال

تغذیه کننده ها

جهت دهنده ها

نمایش فرآیند مونتاژ

جهت دندها

نمایش فرآیند مونتاژ

طراحی خطوط مونتاژ

طراحی برای مونتاژ

تحلیل اقتصادی

پاسخ دهید