دانلود فایل بررسی الگوهای معماری پایدار در مدرسه آقا بزرگ کاشان

دوستان عزیز مقاله بررسی الگوهای معماری پایدار در مدرسه آقا بزرگ کاشان رو از لینک زیر میتونید دانلود کنید و چکیده اش رو در زیر ببینید

چکیده
مدارس اسلامی وشیوه زندگی وتحصیل درآنها کما بیش شبیه به هم بوده و اشتراک عنوان اسلامی و سبک تحصیل سنتی و حوزوی آن درکنار استفاده ازحجره و همدرس ویژگیهای خاص خودرا به همراه دارد. طراحی و ساخت مدارس اسلامی در شهر کاشان متأثر از سنتها، فرهنگها، اعتقادات بومی و اقلیم منطقه ای بوده است. مطالعه و بررسی مدرسه آقا بزرگ ازدید اصول معماری پایدار نشان می دهد که با در بر داشتن این اصول ساخته
شده است. استفاده از مصالح بومی،تلفیق معماری با سایت خود، استفاده ازگودال باغچه به منظور ایجاد فضایی مناسب برای طلاب که حجره ها دراطراف آن قرار گرفته اند، درراستای اهداف طراحی سازگار با محیط زیست است. هدف از این مقاله بررسی ویژگی های معماری پایدار این مدرسه از لحاظ زیست اقلیمی است. چرا که شناخت این عوامل در طراحی فضاهای آموزشی پایدار در ایران می تواند رهگشای معماران و طراحان معاصر قرار گیرد.

نویسندگان: منامهری ، فرانک زندی

مقدمه
سابقه ساخت اولیه مسجد، مدرسه در ایران به سالهای بسیار قبل و ورود اسلام به ایران و ابتدای شکل گیری شهر اصفهان و متعاقب آن ساخت
مسجد جامع این شهر در میدان کهنه عتیق )سلجوقیان قرن دوازدهم میلادی( در اصفهان بر می گردد ] ۱[ و با گسترش اسلام در کشور و – – –
ساخت مساجد رفته رفته دستخوش تغییرات شده و تکمیل تر شد. اما همواره نیاز به این اماکن بیشتر احساس شد تا جاییکه در همجواری اغلب
مساجد بزرگ شهرها چنین مکانهایی برای زندگی و تحصیل طلاب به منظور بسط و رشد تعلیمات اسلامی احداث گردید.
مسجد مدرسه آقا بزرگ که در کاشان بنا شده است، متعلق به دوران قاجاری است. سبک معماری این بنا طبق نظر استاد پیرنیا، مربوط به
دوره دوم شیوه اصفهانی می باشد. سال ساخت این بنا را ۸۶۲۱ هجری قمری ذکر کرده اند. این مسجد مدرسه با سرمایه شخصی حاج محمد
تقی خانبان و برای دامادش، ملا مهدی نراقی ملقب به آقابزرگ ساخته شده و به همین دلیل به این نام خوانده می شود.
ارتباط بین دو مرکز عبادی و علمی یعنی مسجد و مدرسه در طول تاریخ اسلام به صور مختلف وجود داشته که هم از نظر علمی و معنوی و
هم از بعد معماری قابل تأمل است. معمولاً بسیاری از مدارس در نزدیکی مساجد بخصوص مساجد جامع احداث می شدند. در مجموعه های
شهری بزرگ هر چند مدرسه و مسجد دو رکن اصلی آنها به حساب می آمدند اما معمولا این دو عملکرد در قالب دو بنای مجزا احداث می
شدند. اولین نمونه های تلفیق این دو عملکرد را می توان از دوره ی قاجار مشاهده کرد. تلفیق این دو عملکرد و احداث آن در قالب یک بنا باعث
شد تا معماران به ناچار با ترکیب عملکرد های مختلف دو بنا که گاه مشترک بودند، تغیراتی را در برخی الگوها ی متداول و پایدار موجود
.] معماری آنها وارد کنند که به نوعی نو آوری در طراحی فضاها و ترکیبات فضایی انجامید] ۲
-۲ مدرسه آقابزرگ کاشان
مسجد مدرسه یک کاربری تلفیقی است که با ظرافت خاصی کاربری مدرسه و مسجد را در کنار یکدیگر قرار داده است، بدون اینکه مزاحمتی
برای یکدیگر داشته باشند. این تفکیک عملکردی به واسطه اختلاف سطح ایجاد شده است. بدین ترتیب که فضای مسجد، مدرسه و حجره ها در
سه تراز مختلف قرار گرفته اند. مسجد سطح ورودی بنابوده است. مدرسه نیم اشکوب )طبقه( پایین تر قرار گرفته و حجره ها درگودال باغچه و
.) یک اشکوب پایین تر از مسجد واقع شده اند )

پاسخ دهید