دانلود دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی كشور خرداد ماه سال ۱۳۹۴

دوستان عزیز متقاضی آزمون هاي استخدامي مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور میتوانند دفترچه راهنمای این آزمون را که شامل موارد زیر هست از لینک پایین صفحه دانلود کنید

فهرست دفترچه و مقدمه
فهرست شغل‌ محل‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي خراسان شمالي
فهرست شغل محلهاي ديوان عدالت اداري
فهرست شغل محلهاي سازمان امور مالياتي كشور
 فهرست شغل محلهاي سازمان پزشكي قانوني كشور
 فهرست شغل محلهاي سازمان ثبت احوال كشور
 فهرست شغل محلهاي سازمان دامپزشكي كشور
 فهرست شغل محلهاي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور
 فهرست شغل محلهاي سازمان سنجش آموزش كشور
 فهرست شغل محلهاي سازمان علمي و تحقيقاتي وابسته به نهاد رياست جمهوري
فهرست شغل محلهاي سازمان ملي بهره وري ايران
فهرست شغل محلهاي سازمان هواپيمايي كشوري
فهرست شغل محلهاي مركز اورژانس تهران
فهرست شغل محلهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي
دستورالعمل نحوه تكميل تقاضانامه آزمون استخدامي متمركز براي دستگاههاي اجرايي كشور در سال ۱۳۹۴
شغل محل ها و شرايط اختصاصي سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور
دستورالعمل نحوه تكميل تقاضانامه آزمون استخدامي متمركز براي دستگاههاي اجرايي كشور
(سازمان آموزش فني و حرفه اي) در سال ۱۳۹۴

پاسخ دهید