دانلود کتاب CCNA نوشته مهدیه توکلی

مدرك CISCO Certified Network Associate) CCNA ) در رابطه با مهارت فنی در نصب و تنظیمات و راه بری شبكه های LAN و WAN و نیز ارتباطات شبكه توسط سیستم شماره گیری تلفن برای شبكه های كوچك (۱۰۰ نود و کمتر)از جمله EIGRP, Serial, Frame Relay, IP RIP, VLANs, RIP V2.0, Ethernet, Access List می باشد.

اطلاعات اولیه و بنیادی كه شما به هنگام آماده شدن و مطالعه جهت امتحان CCNA بدست می آورید اولین قدم در راه ورود به بازار حرفه ای شبكه است.مدرك CCNA مهارت و توانائی اولیه و مقدماتی فرد را در كار شبكه تأیید می كند .

پاسخ دهید