دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل کنکور ارشد مکانیک

جزوه معادلات دیفرانسیل پیش رو مشتمل بر ۵۱ صفحه بوده و چهار فصل از درس معادلات دیفرانسیل را تحت پوشش قرار می دهد . این جزوه بصورت تایپ شده و کاملاً خوانا و تمیز بوده و سرفصل های زیر را مورد بحت و بررسی قرار می دهد :

  • معرفی معادلات دیفرانسیل و مشتقات جزئی
  • لاپلاس
  • سری فوریه
  • انتگرال فوریه

شروع جزوه:

معرفي معادلات ديفرانسيل و مشتقات جزئي:
اگر معادله اي شامل جند متغير و مشتقات آا باشد، آن معادله يك معادله ديفرانسيل ناميده مي
شود.معادله ديفراسيل با مشتقات جزئي معادله اي است كه شامل يك تابع و متغير هاي آن و
مشتقات جزئي مربوط مي باشد.فرم كلي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي به صورت رابطه

پاسخ دهید