دانلود جزوه بتن ويژه آزمون محاسبات نظام مهندسی مرداد ۹۴

دوستان عزیز جزوه بتن آزمون محاسبات نظام ومهندسی رو از لینک زیر دانلود کنند

فهرست جزوه بتن (ويژه آزمون محاسبات)
-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴
-۲ اصول تحليل و طراحي ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۵
-۱-۲ مشخصات مصالح …………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
-۳ خمش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
-۱-۳ تار خنثي در تيرها …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴
تيرها ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶ Mn-2-3
تير – آرماتور بالانس …………………………………………………………………………………………………. ۱۸

مقدمه
داوطلب گرامي ضمن آرزوي پيروزي براي شما قبل از استفاده از جزوه مطالب زير را مطالعه بفرماييد:
اين جزوه جهت تدريس سركلاسي و افزايش سرعت تدريس تهيه شده و بنابراين كامل نيست. برخي از مطالب توضيح داده 
نشده و پاسخ بسياري از تستها ناقص است.
جزوه در فرصت هاي مناسب ويرايش و كامل تر خواهد شد (تاريخ ويرايش جزوه در قسمت فوقاني صفحات درج شده 
است).
بلامانع است. .hoseinzadeh.net) استفاده از جزوه با ذكر منبع آن 
مسلما جزوه خالي از اشتباه نيست. در صورتي كه به اشتباهي برخورديد، ممنون مي شوم كه از طريق سايت اطلاع دهيد تا در 
ويراش بعدي اصلاح شود.
حسين زاده اصل

پاسخ دهید