دانلود کتاب آموزش برنامه نویسی به زبان C عبدالله آراسته

عنوان : برنامه نویسی به زبان c با ابزارهای تحت ویندوز

نویسنده : عبدالله آراسته

تعداد صفحات : ۲۵۷

فرمت : Pdf

چاپ : سال ۱۳۹۰

زبان : پارسی

 

 

چکیده

كتابي كه پيش رو داريد از ده فصل تشكيل شده است. هر فصل حاوي مطالب مختلفي است كه در فهرست «! توجه » مطالب مي توانيد آن ها را به سرعت بيابيد. در كتاب از برخي كادرها استفاده شده كه مه مترين آ ن ها براي « لوح » است كه معمولاً توجه شما را به نكته اي مهم در مورد مطلب مورد بحث جلب مي كند. كادرهاي
براي مشخص كردن آدرس « وب » مشخص نمودن آدرس يك فايل بر روي لوح فشرده همراه كتاب است و يك سايت براي دانلود يك فايل و يا خواندن و دنبال كردن يك مبحث مربوط به درس كه كمتر آن را در طول كتاب مي بينيد، براي مطرح كردن سؤالاتي است كه به نظر نگارنده، « سؤال » كادر ذهن خواننده بايد به سمت آن معطوف شود. كليه ي شكل ها و كدها داراي شماره اي هستند كه با شماره ي ۲ يعني شكل دوم از فصل – ۳ يعني كد سوم از فصل پنجم و يا شكل ۷ – فصل شروع مي شود، مثلاً كد ۵ هفتم. كليه ي كدهاي نوشته شده در كتاب در لوح فشرده ي همراه كتاب موجود است. در اولين كد، در بخش آدرس آن داده شده است، براي بقيه ي كدها نيز آدرسي مشابه وجود دارد كه براي پرهيز از اطناب، « لوح » در كنار ساير كدها درج نشده است. توصيه م يشود برنامه هاي نوشته شده در متن درسي كتاب را خوب خوانده و درك كنيد، سپس به ايجاد تغيير در بخش هاي مختلف آن اقدام كنيد و نترسيد! زيرا همواره يك كپي از برنامه ي اصلي در لوح فشرده ي كتاب در دسترس شماست! پس در ايجاد تغييرات و رفع اشكالات
برنامه هاي جديد ايجاد شده شجاع و كوشا باشيد.
در برخي فصول، بخش هايي با علامت (*) مشخص شده است كه مفهوم اختياري بودن دارد، يعني دبير درس مختار است اين بخ شها را درس بدهد يا خير و اين تصميم وابسته به ارزيابي وي از كلاس است. اين موضوع در مورد فصل ۱۰ نيز صدق مي كند (اين فصل كلاً ستاره دار است). براي هر فصل تماريني در سطوح مختلف در نظر گرفته شده كه در كتاب دبير موجود است و به صلاحديد وي به دانش آموزان به عنوان تمرين يا پروژه ابلاغ خواهد شد.
اميد است پس از اتمام اين كتاب، توانايي شما در حل مسايل كامپيوتري افزايش يابد و بتوانيد در برخورد با آن ها، يك روال منطقي براي رسيدن به راه حل را طي كنيد.

 

 

download (1)

 

فهرست
فصل اول : آشنايي با زبان هاي برنامه نويسي و مفاهيم اوليه
تاريخچه ي توسعه ي كامپيوترها و زبانهاي برنامه نويسي
لزوم فراگيري برنامه نويسي
و تاريخچه ي آن C زبان
گامهاي برنامه نويسي
آشنايي با انواع ويرايشگرها و مقايسه ي آنها
آشنايي با محيط برنامه نويسيDev C++
فصل دوم : بررسي مسأله و مشخص كردن ورودي و خروجي ها
مدل پايه ي كامپيوتر و مفهوم متغير
نمودار گردشي
حل مسأل هي يافتن بيشينه بين سه عدد
حل چند مسأله و بازنمايي الگوريتم با نمودار گردشي
بازنمايي متني حل مسأله
فصل سوم : ورودي -خروجي، متغيرها و محاسبات
آشنايي با توليد ورودي و خروجي و انواع متغيرها در برنامه نويسي
انجام محاسبات
خلاصه نويسي در عبارات محاسباتي
مربع مجموع سه رقم
نكات تكميلي در مورد متغيرها
فصل چهارم : مديريت صفحه كليد، صفحه نمايش و آشنايي با ساختارهاي
تصميم و تكرار
نوع كاراكتري
مديريت صفحه كليد
ساختار تصميمif
ساختار تصميمswitch
ساختار تكرارwhile
فصل پنجم : برنامه نويسي گرافيكي
ورود به محيط گرافيكي
محاسبات در گرافيك: گرفتن سه رأس و آزمودن نامساوي مثلث
ايجاد طيف رنگ باRGB
ترسيم ميانه هاي مثلث
استفاده از موس در محيط گرافيكي
استفاده از اعداد تصادفي
ترسيم اشياء توپر
فصل ششم : مباحث تكميلي ساختارهاي تكرار
ساختار تكرارfor
عدد n محاسبه ي ميانگين
عدد n استفاده از ساختار تصميم در ساختار تكرار: يافتن بيشينه بين
رسم n دايره ي متحدالمركز  : يك مثال گرافيكي از حلقه يfor
چند مثال رياضياتي
محاسبه ي سري ها و تخمين عددπ
تجزيه ي ارقام يك عدد صحيح : مثالي از كاربردwhile
تشخيص اول يا مركب بودن عدد
حلقه هاي تو در تو
فصل هفتم : آرايه ها
متغيرهاي انديس دار
ضلعي -n ترسيم يك
مرتبسازي حبابي
مرتبسازي انتخابي (*)
غربال اراتستن (*)
اعداد صحيح بزرگ (*)
رشته ها
آرايه هاي دو بعدي
فصل هشتم : كار با فايل
حافظهي موقتي و دائمي
انواع فايل و نحوه ي خواندن محتواي فايلهاي متني
خواندن از فايل و مرتب سازي دادهها و نوشتن خروجي در فايل
مشخص شدن انتهاي فايل
ذخيره كردن محل نشانگر موس
فصل نهم : برنامه نويسي پيمانه اي
مفهوم و مزاياي تابع و برنامهنويسي پيمانهاي
C نحوه ي تعريف تابع در زبان
نوشتن تابع محاسبه ي n!
نوشتن توابع گرافيكي
توابع گرافيكي با پارامتر ورودي
يك تابع رياضي: بررسي اول بودن يك عدد
فراخواني با ارجاع در مقابل فراخواني با مقدار (*)
فصل دهم : برنامه نويسي پيشرفته (*)
ساختمان ها
ساختمان ها به عنوان پارامتر ورودي تابع
ساختمان ها به عنوان خروجي تابع
اشارهگرها
اخذ حافظه ي پويا از سيستم عامل
اشارگرها و توابع و نوشتن توابعي با تعداد پارامتر ورودي نامشخص
برنامه نويسي بازگشتي
ضميمه اول: مباني اشكال زدايي
ضميمه دوم: آشنايي با ساخت پروژه و دستورات گرافيكي
مراجع

لینک دانلود از فایل مانی

در صورت خرابی لینک دانلود در قسمت نظرات اطلاع دهید

 آموزش دانلود از فایل مانی

لینک دانلود 

پاسخ دهید